top of page

Treningi
dla klientów indywidualnych

Programy szkoleniowe i badania
dla firm, instytucji i organizacji

Pracę w klientami indywidualnymi rozpoczynam zawsze od rozmowy, podczas której poznajemy się

i ustalamy, co możemy razem zdziałać. 

Zakres treningu ustalany jest w odniesieniu do potrzeb i możliwości klienta. 

PRZYKŁADOWE ZAKRESY TRENINGU:

 • budowanie świadomości dobrej komunikacji

 • wyrażanie potrzeb

 • praca nad emocjami w komunikacji

 • uważne słuchanie

 • empatia w komunikacji

 • zmiana zachowań, które stanowią bariery komunikacyjne

 • zabieranie głosu na spotkaniach

 • przygotowanie do ważnych rozmów 

 • przygotowanie do wystąpień publicznych

W ramach treningów indywidualnych często pracuję

z liderkami i liderami, wspierając ich w rozwoju kompetencji komunikacyjnych sprzyjających efektywnemu zarządzaniu. 

Chętnie wspieram kobiety, które poszukują własnego głosu i chcą dzięki dobrej komunikacji zbudować nową jakość swojego życia. 

Programy szkoleniowe i badania dotyczące komunikacji dla klientów biznesowych projektuję zawsze na zamówienie. 

Aby to zrobić, proponuję następujące działania:

 • ROZMOWA WSTĘPNA - określenie celów i oczekiwań klienta

 • DIAGNOZA ORGANIZACJI - rozpoznanie realnych potrzeb

 • PRZYGOTOWANIE OFERTY I PROCESU szkoleniowego  

       w dialogu z klientem

 • REALIZACJA PROCESU szkoleniowego

 • Bieżąca EWALUACJA i w razie potrzeby modyfikacja procesu

 • Stworzenie RAPORTU PODSUMOWUJĄCEGO, przekazanie materiałów edukacyjnych do dalszej pracy

PROCES SZKOLENIOWY to zazwyczaj kilka spotkań (ich liczbę i formę ustalamy po przeprowadzeniu diagnozy i określeniu potrzeb).

 

FORMY WSPÓŁPRACY to najczęściej: warsztaty nastawione na pracę w działaniu i doświadczaniu, interaktywne webinary, 

sesje indywidualne z pracownikami, sesje grupowe.

PRZYKŁADOWE TEMATY: budowanie wspólnoty, szacunek dla różnorodności, wzajemność w komunikacji, twórcze konflikty.

Ponieważ wspieram klientów we wprowadzaniu realnych zmian, nie pracuję na gotowych formatach i nie można ode mnie kupić jednorazowych "warsztatów z komunikacji".

IMG_0759 (1).jpg

Heron Live Hotel, marzec 2022

Sesje indywidualne z pracownikami, warsztaty komunikacji w zespole i wykład podczas konferencji "Być Kobietą On Tour" 

fot. Jakub Wittchen

bottom of page